Πρόγραμμα Εορτασμού Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου Καρέα.

 Πρόγραμμα Εορτασμού Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου Καρέα.