Δήμος Ηλιούπολης: Μεταστέγαση Του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 


Σας ενημερώνουμε ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο που στεγαζόταν επί των οδών Ηρώς Κωνσταντοπούλου 45 και Φαρμακίδου, από 15/06/2023 έχει μεταστεγαστεί επί της οδού Παπαναστασίου 13 σε ισόγειο ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελούν υποέργα της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» με MIS 5001378, η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020» και θα συνεχιστεί και στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο στελεχωμένο με το απαραίτητο προσωπικό από την 01/06/2017 λειτουργεί καθημερινά για την εξυπηρέτηση του κοινού από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00πμ με 17:00 πμ. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 99 33 263