Ηλιούπολη (Αγία Μαρίνα) - Σύντομο Ανέκδοτο: Πενθήμερο Πρόγραμμα Αποκομιδής Κλαδιών, Ογκωδών και Μπαζών.

 


Καλά πάει και αυτό κ. Δήμαρχε.

Στα χαρτιά και στις ανακοινώσεις.

Γιατί από έργο, μούφα.

Επιδαύρου & Επταλόφου, Ηλιούπολη (Αγία Μαρίνα).

Πάμε για μήνα.

Μετεξεταστέοι κ. Δήμαρχε.