Παντελής Φασόης, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηλιούπολης - "Η Πόλη που θέλω": Μετεξεταστέοι Πάλι κ. Δήμαρχε.

 Ένα χρόνο μετά και στον τομέα της καθαριότητας & της ανακύκλωσης Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ δεν μπόρεσε να βελτιώσει από τα παραπάνω απολύτως τίποτα.
Διαλογή στην Πηγή Συνολικά
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: 4,9%
Διαλογή στην Πηγή Ανακυκλώσιμα
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: 4,8%
Διαλογή στην Πηγή Βιοαπόβλητα
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: 2,7%
Ανάκτηση 2023
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ: 2,4%
Πηγή: Παρατηρητήριο Ανακύκλωσης Περιφέρειας Αττικής