Βασίλης Σπανάκης, Υφυπουργός Εργασίας: "Στηρίζουμε άμεσα όλους τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές".

 


"Στηρίζουμε άμεσα όλους τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές"
Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναστείλουν τις συμβάσεις των εργαζομένων τους στις πυρόπληκτες περιοχές και διασφαλίζουμε ότι οι εργαζόμενοι:

✅ θα διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους

✅ θα λάβουν 534 Ευρώ για κάθε μήνα έκτακτη οικονομική ενίσχυση

✅ η ενίσχυση αυτή θα είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη και

✅ θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού