Ηλιούπολη - Πήγαν Όλοι Παραλία; Με Την Διαδικασία Της Τηλεδιάσκεψης Η Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου Ηλιούπολης (Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2023).

 


Διαβάζουμε εδώ: https://ilioupoli.gr/index.php/2023/07/31/allagi-tropou-diexagogis-d-s-3-8-2023/

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση πίνακα στοχοθεσίας Δήμου Ηλιούπολης έτους 2023.

2.Ονομασία γυναικείας πτέρυγας του παραρτήματος Φροντίδας «Αγ. Ταβιθά».

3.Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

4.Διαγραφές παραστατικών.

5.Αναμόρφωση (7η ) Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023.

6.Έγκριση απολογισμού του Δήμου, έτους 2022.

7.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (4η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», οικονομικού έτους 2023.

8.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (3η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», οικονομικού έτους 2023.

9.Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ «ΠΑΟΔΗΛ».

10.Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ «ΚΑΦΑΔΗΛ».

11.Καθορισμός Αποζημίωσης μέλους Δημοτικού Συμβουλίου.

12.Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.

13.Αντικατάσταση εκπροσώπων των Διευθυντών και Διευθυντριών των Σχολικών Μονάδων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

14.Έγκριση Απολογισμού 2022 – Προϋπολογισμού 2023 της Φιλανθρωπικής Ένωσης Κυριών «Η Αγία Ταβιθά».

15.Έγκριση 4ης τροποποίησης προγραμματικής μεταξύ Δήμου Ηλιούπολης & Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την υλοποίηση του έργου «Ανάθεση εκπόνησης μελέτης για τις «Διαρρυθμίσεις και επισκευές σε κτίριο ιδιοκτησίας του Δημοσίου για την στέγαση της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και της φορολογικής και τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε.» λόγω παράτασης μέχρι 30/8/2023.

16.Έγκριση παράτασης προθεσμίας παροχής υπηρεσιών για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.:1/2021).

17.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση διαφόρων οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας πέριξ σχολείων, πλατειών, παιδικών χαρών, κ.λπ.» (Α.Μ.: 02/2018).

18.Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.:22/2021).

19.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ΑΠΕ του έργου «Διάφορες κατασκευές στο Δημοτικό κοιμητήριο» (Α. Μ.19 /2022).

20.Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων του Δήμου» (Α.Μ. 28/2020).