Εικόνες Ντροπής κ. Δήμαρχε Ηλιούπολης - 65 Και Σήμερα.

 Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2023 - μεσημεράκι

4ο Γυμνάσιο - 4ο  Γενικό Λύκειο Ηλιούπολης

από την πλευρά της οδού Κρατίνου

Εικόνες Ντροπής κ. Δήμαρχε Ηλιούπολης - 65 και σήμερα.