Ηλιούπολη: Ρομαντζάδα Στην Αγία Μαρίνα.

 


Μας πληροφορούν φίλοι της στήλης οι οποίοι μας έστειλαν άλμπυμ φωτογραφιών.

Ρομαντζάδα στην Αγία Μαρίνα αυτή τη στιγμή.

Υπομονή συμπολίτες.

Να ήταν ο δημοτικός ηλεκτροφωτισμός μόνο το πρόβλημα της τετραετούς αγρανάπαυσης της απερχόμενης Διοίκησης καλά θα ήταν.

Μετεξεταστέοι σε όλους τους τομείς.