Αποφάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΠΟ - Εγκρίθηκαν οι Αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για τους Χειραγωγημένους Αγώνες.

 


Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε τα εξής.

1. Ενέκρινε τις αποφάσεις που είχε λάβει νωρίτερα η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η οποία αποφάσισε τα εξής:


* Να απευθύνει επιστολή προς τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Άκη Σκέρτσο, αναφορικά με το θέμα των διεξαγόμενων ερευνών για χειραγώγηση και παράνομο στοιχηματισμό αγώνων ποδοσφαίρου (επισυνάπτεται).


* Να εγκρίνει το υποβληθέν σχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας, με τις εξής διαφοροποιήσεις στα άρθρα, όπως αυτές προτάθηκαν από τον Πρόεδρο της ΕΠΟ κ. Παναγιώτη Μπαλτάκο, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης:


-Αποσύρεται η τροποποίηση στο άρθρο 2 παρ. 2.


-Στο άρθρο 27 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: «Σε υποθέσεις χειραγώγησης αγώνων η δίκη διεξάγεται εντός 30 ημερών μετά τη λήξη της ερευνητικής διαδικασίας και την επίδοση κλήσης στον πειθαρχικά ελεγκτέο (ομάδα ή φυσικό πρόσωπο), η δε απόφαση εκδίδεται εντός 30 ημερών. Αναβολές δεν χορηγούνται. Η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ».


-Στο άρθρο 27, αποσύρονται οι προτεινόμενες παράγραφοι 6 και 7.


-Το άρθρο 34 παρ. 3 τροποποιείται ως εξής: «Εφόσον εκ πρώτης όψεως υφίσταται παράβαση, το ερευνητικό τμήμα εκκινεί τη διαδικασία διερεύνησης και θα διεξάγει τις κατάλληλες έρευνες. Το τμήμα εξετάζει εξίσου την ύπαρξη επιβαρυντικών και απαλλακτικών περιστάσεων. Η διαδικασία διερεύνησης μπορεί να παραλειφθεί όταν τα στοιχεία της υπόθεσης θεωρούνται πλήρη, και η υπόθεση παραπέμπεται στο δικαστικό τμήμα. Η συγκεκριμένη διάταξη καταλαμβάνει και εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον πειθαρχικών οργάνων της ΕΠΟ ή των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών».


-Το άρθρο 89 τροποποιείται ως εξής:


«1.Το ερευνητικό τμήμα της Επιτροπής Δεοντολογίας μπορεί να ανοίξει εκ νέου μια υπόθεση, η οποία είχε κλείσει μετά από μια νομικά δεσμευτική απόφαση, εφόσον προκύψουν νέα γεγονότα ή αποδείξεις τα οποία δεν ήταν προηγουμένως διαθέσιμα και παρά τη διενεργηθείσα έρευνα δεν θα μπορούσαν να έχουν παρουσιαστεί νωρίτερα.


2.Αναψηλάφηση μπορεί να διεξαχθεί κατόπιν αιτήματος του διαδίκου που έχει έννομο συμφέρον ή του Υπεύθυνου Δίωξης Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων εντός δέκα (10) ημερών από τότε που έλαβε γνώση αυτών, επί ποινή απαραδέκτου, ή αυτεπαγγέλτως από την Επιτροπή Δεοντολογίας οποτεδήποτε».


2. Όρισε ως συντονιστή του ιατρικού τιμ των Εθνικών Ομάδων τον πρώην υπουργό Υγείας και βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας κ. Μάριο Σαλμά. Ο κ. Σαλμάς είναι χειρούργος ορθοπεδικός, Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κατά το παρελθόν έχει διατελέσει γιατρός στην Εθνική Ομάδα άρσης βαρών. Σημειώνεται ότι ο κ. Σαλμάς θα ασκεί τα καθήκοντά του αμισθί.