Δείτε Τα 18 Θέματα Της Συνεδρίασης Του Δημοτικού Συμβουλίου Του Δήμου Ηλιούπολης (Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023).

 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ηλιούπολης θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 16:45μ.μ.,  στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με τα εξής θέματα:

1.Ενημέρωση και συζήτηση ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

2.Παράταση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την πυρασφάλεια έως την 31η Οκτωβρίου 2023, ημερομηνία λήξης αντιπυρικής περιόδου.

3.Λήξεις εκκαθαρίσεων δημοτικών επιχειρήσεων ΔΕΚΕΗΛ, ΚΕΔΗΛ και ΕΥΩΝΥΜΟΣ.

4.Λήψη ή μη απόφασης για την αποδοχή ενός αιτήματος για πρακτική άσκηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών της κλινικής Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ.

5.Λήψη ή μη απόφασης για την αποδοχή αιτήματος για πρακτική άσκηση από Δημόσιο ΙΕΚ.

6.Τροποποίηση (7η ) Τεχνικού Προγράμματος, οικονομικού έτους 2023.

7.Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου (8η), οικονομικού έτους 2023.

8.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (5η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», οικονομικού έτους 2023.

9.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (4η) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», οικονομικού έτους 2023.

10.Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2023 του Δήμου.

11.Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους.

12.Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις 2.

13.Καταβολή οφειλών της «ΕΥΩΝΥΜΟΣ Α.Ε.» από τον Δήμο στην εταιρεία με επωνυμία «ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΕΤΣΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ».

14.Παράταση σύμβασης για «Αμοιβή Ορκωτών Ελεγκτών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων 2022» (Α.Μ.Λ1/2023).

15.Παράταση σύμβασης για «Δαπάνες για την Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)» (Α.Μ.12/2022).

16.Παράταση προθεσμίας αποπεράτωσης έργου «Επισκευή – ανακατασκευή πεζοδρομίων έμπροσθεν ιδιωτικών ιδιοκτησιών Δ. Ηλιούπολης» (Α.Μ.15/2021).

17.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ.18/2022).

18.Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του νομικού προσώπου Μουσείο Εθνικής Αντίστασης μετά από παραίτηση.