Απόφαση Δημάρχου Ηλιούπολης Γεωργίου Χατζηδάκη Για Απευθείας Ανάθεση Μελέτης Με Τίτλο: "Μελέτη που αφορά την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών στο Ιερό παρεκκλήσιο του Προφήτη Ηλία στο Δήμο Ηλιούπολης".

 

Έναν μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές, στα τελειώματα της θητείας του.

Διαβάστε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A3%CE%91%CE%9C%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%A7%CE%984?inline=true την Απόφαση Δημάρχου Ηλιούπολης Γεωργίου Χατζηδάκη Για Απευθείας Ανάθεση Μελέτης Με Τίτλο: «Μελέτη που αφορά την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών στο Ιερό παρεκκλήσιο του Προφήτη Ηλία στο Δήμο Ηλιούπολης» A.M. 16/23 και έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ