Προγραμματισμένη Διακοπή Ρεύματος στην Ηλιούπολη (Τρίτη 31.10.2023) - Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Προσοχή :
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!


Την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023 έχουν προγραμματιστεί για τον Δήμο Ηλιούπολης διακοπές ρεύματος λόγω λειτουργίας σύμφωνα με το Α.Σ. 767 ως εξής:

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από κάθετο: ΝΟ57 έως κάθετο: ΠΑΜΙΣΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 10:00 π.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΜΕΣΟΥ από κάθετο: Π. ΜΕΛΑ έως κάθετο: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 10:00 π.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΡΝΑΚΟΣ από κάθετο: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 10:00 π.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ από κάθετο: ΛΑΡΝΑΚΟΣ έως κάθετο: ΠΑΜΙΣΟΥ από: 08:00 π.μ. έως: 10:00 π.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΑΣ από κάθετο: Π. ΜΕΛΑ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 π.μ. έως: 10:00 π.μ. 

Ζυγά οδός:Π. ΜΕΛΑ από κάθετο: ΝΟ 42 έως κάθετο: ΝΟ 38 από: 08:00 π.μ. έως: 10:00 π.μ.