Πλήρης Εγκατάλειψη - "Μας δουλεύουν ψιλό γαζί" (12 φωτογραφίες).

 


Ηλιούπολη - Υμηττός

περιοχή προφήτη Ηλία

Πλήρης Εγκατάλειψη - "Μας δουλεύουν ψιλό γαζί"