Από 17/10.Απέστειλε ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κος Γιώργος Χατζηδάκης  στο διευθυντή οικονομικών και στη διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών έγγραφο με το οποίο τους καλεί να προχωρήσουν σε άμεση επαφή και συνεργασία με τον νεοκλεγέντα Δήμαρχο κ. Ψυρρόπουλο.

Αναλυτικά σε ανάρτηση του Δημάρχου Ηλιούπολης της 18ης Οκτωβρίου 2023 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει. 

Μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της 15ης Οκτωβρίου, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, απέστειλα στο διευθυντή οικονομικών και στη διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών έγγραφο με το οποίο τους καλώ να προχωρήσουν σε άμεση επαφή και συνεργασία με τον νεοκλεγέντα Δήμαρχο κ. Ψυρρόπουλο για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024, τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, καθώς και τον καθορισμό του ύψους των ανταποδοτικών τελών.

Είναι αδήριτη η αναγκαιότητα της, από κοινού, συνεργασίας τους προκειμένου να μη χαθεί ούτε μια μέρα απρόσκοπτης λειτουργίας του Δήμου και να μην υπάρξει καθυστέρηση στη ψήφιση του νέου προϋπολογισμού.

Ο Δήμαρχος
Γιώργος Χατζηδάκης