Επιστολές Στάθη Ψυρρόπουλου Σε Γιώργο Χατζηδάκη Χωρίς Ανταπόκριση.Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της πόλης κ. Στάθης Ψυρρόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει χρέη δημάρχου από την 1η Ιανουαρίου 2024 μαζί με τη νέα διοίκηση, έχει αποστείλει εκ νέου υπενθυμιστική επιστολή στον νυν δήμαρχο κο Χατζηδάκη, όπου ζητάει προσωπική ενημέρωση για τα μεγάλα θέματα που αφορούν το Δήμο μας, όπως οικονομικά, θεσμικά, ζητήματα προσωπικού, δημόσιας υπηρεσίας, εκκρεμείς δίκες και άλλες υποθέσεις.
Στην εν λόγω επιστολή ο κος Ψυρρόπουλος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στον κο Χατζηδάκη για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Ηλιούπολης και υπερτονίζει ότι και θα πρέπει να φροντίσει ο νυν δήμαρχος κος Χατζηδάκης η μετάβαση αυτή να γίνει όσο πιο ομαλά γίνεται με έγκαιρη, πλήρη, διαφανή και έγκυρη ενημέρωση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2024, οπότε και η νέα διοίκηση αναλαμβάνει καθήκοντα.
Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος ζητάει ευλόγως αναλυτική ενημέρωση με έγγραφα και στοιχεία που δίνουν ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δήμος μας.
Με την παρούσα, ο κος Ψυρρόπουλος υπενθυμίζει στον κο Χατζηδάκη ότι η επιστολή που του έχει αποστείλει προσωπικά παραμένει αναπάντητη από τις 20 Οκτωβρίου 2023 και τον καλεί να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος.

Πιο συγκεκριμένα: