Παρουσία Του Νεοεκλεγέντα Δημάρχου Ηλιούπολης Ευστάθιου Ψυρρόπουλου.


Πραγματοποιήθηκε σήμερα νωρίς το απόγευμα εσπερινός, λιτανεία και αρτοκλασία στον ιδιωτικό Ναό της  Αγίας Αικατερίνης Στην Αγία Μαρίνα (οδός Οίτης).

Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Ηλιούπολης έδωσε το παρών από την αρχή στον εσπερινό ενώ κατά την διάρκεια της λιτανείας προσήλθε και ο πρώην αντιδήμαρχος και νεοεκλεγείς δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Πούλος.


Αγία Αικατερίνη


Αἰκατερῖνα, καὶ σοφὴ καὶ παρθένος·
Ἐκ δὲ ξίφους, καὶ Μάρτυς, ὦ καλὰ τρία!
Εἰκάδι πέμπτῃ ἄορ κατέπεφνεν ῥήτορα Κούρην.