Ηλιούπολη - Αγία Μαρίνα: Έκκληση παπα Σεραφείμ.


 

Ἁγία Μαρίνα βοήθει ἠμὶν !

Πρέπει τὸ γειτονικὸ ἀκίνητο στὴν συμβολὴ τῶν ὁδῶν ἁγίας Μαρίνης καὶ Εὐζώνων νὰ ἔρθει στὴν ἰδιοκτησία τοῦ Ναοῦ. Αὐτὸ εἶναι τὸ σωστὸ καὶ τὸ λογικό. Μιὰ κτηριακὴ συνέχεια. Ἀλλὰ ποὺ νὰ βρεθοῦν ἄμεσα €250.000,00 εὐρώ.

Δύσκολο πράγμα ἡ δανειοδότηση. Δὲν δίνουν δάνειο οἱ τράπεζες σὲ ν.π.δ.δ, ὅπως εἶναι νοσοκομεῖα, σχολεῖα, ναοί. Χρειάζεται κάποιος ἄλλος τρόπος χρηματοδότησης. http://agmarina.gr/system/files/FYL_29_10_23.pdf

Χτυπήσαμε πόρτες, παρακαλέσαμε καὶ συνεχίζουμε, ἀλλὰ ἀκόμα δὲν εἴδαμε φῶς στὴ σήραγγα. Διαθέτουμε ἤδη μὲ τὴν ἀγάπη Σας μόνο το 30%, τοῦ τιμήματος, μά δίκαια ὁ ἰδιοκτήτης θέλει ἄμεσα τό 100%.

Προστρέχουμε νὰ παρακαλέσουμε πρῶτα γιὰ την προσευχὴ Σας καὶ μετὰ γιὰ ὅποια βοήθεια. Ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὸ μπορεῖ νὰ εἶναι ὁ δανεισμὸς τοῦ ναοῦ μας ἀπὸ μέρους Σας ἢ νὰ συμπράξουμε τρεῖς ἄνθρωποι νὰ πάρουμε ἀπὸ κοινοῦ δάνειο. Ἀπίθανα πράγματα, ἀλλὰ δὲν ἔπαψαν νὰ γίνονται θαύματα.

Σίγουρα ὑπάρχουν στὴν ἐνορία 2.500 ἀγαθῆς προαίρεσης ἐνορίτες ποῦ δὲν θὰ τοὺς ἦταν μεγάλλο ἔλλειμα νὰ προσφέρουν €100,00 ἢ καὶ περισσότεροι λιγότερα. Λέμε ἔτσι νὰ μπορέσει ἡ ἐνορία νὰ ἀγοράσει τὸ ἀκίνητο, ὥστε νὰ μὴν χτιστεῖ δίπλα στὸ καμπαναριὸ μιὰ πολυκατοικία ποὺ θὰ χαλάσει τὸ κλίμα στὸ προαύλιο καὶ θὰ κρύψει οὐρανὸ καὶ γῆ.

Περάστε ἀπὸ τὸ ναό, δεῖτε τὸ σπίτι ποὺ θέλουμε νὰ ἀγοράσουμε καὶ ἀφῆστε τὴν ἀγάπη Σᾶς ὅπως μπορεῖτε & ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. Μὲ μιὰ προσευχή, μὲ ἕναν καλὸ λόγο, μὲ λίγα ἢ περισσότερα χρήματα στοὺς νεωκόρους, μὲ τὴν ἔνδειξη γιὰ τὴν ἀγορὰ τοῦ κτηρίου, μὲ μιὰ κατάθεση στὴν τράπεζα ALPHA BANK στοὺς λογαριασμοὺς τοῦ ναοῦ: IBAN GR6301402610261002002003937 & IBAN GR9701402610261002101093384