Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης "ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ".

 


Την Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2023 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.31433/3.11.2023 πρόσκληση της κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης». 

Όπως διαβάζουμε σε αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου που αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι κ.κ. 1. Γεωργάκης Σταύρος, 2. Βιδάλης Παναγιώτης, 3. Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Ευσταθίου Αναστάσιος, 5. Αμουργιανός Αλέξανδρος, 6. Αθανασίου Αθανάσιος, 7. Καραχάλιου Αλεξάνδρα, 8. Μανιάτης Πέτρος, 9. Ζαννιάς Αναστάσιος, 10. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 11. Αγγελή Μαρία, 12. Χρυσουλάκης Φώτιος, ήταν  απόντες αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Ακολουθεί το ΨΗΦΙΣΜΑ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ "ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ" όπως αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Καλό θα ήταν να αναφέρονται στην ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ μαζί με το ΨΗΦΙΣΜΑ και οι δημοτικοί παρόντες που ήταν παρόντες και ψήφισαν το ΨΗΦΙΣΜΑ. 

https://diavgeia.gov.gr/doc/915%CE%A4%CE%A9%CE%A1%CE%A5-83%CE%91?inline=true