Προγραμματισμένη Διακοπή Ρεύματος στην Ηλιούπολη (Τρίτη 19.12.2023) - Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Προσοχή :
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!


Την Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2023 έχουν προγραμματιστεί για τον Δήμο Ηλιούπολης διακοπές ρεύματος λόγω λειτουργίας σύμφωνα με το Α.Σ.  922 ως εξής:

Ζυγά οδός:ΓΡΑΒΙΑΣ από κάθετο: ΝΟ 12 έως κάθετο: από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΡΑΒΑ από κάθετο: ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ έως κάθετο: Λ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 10:00 π.μ. έως: 12:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΓΡΑΒΙΑΣ από κάθετο: ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ έως κάθετο: ΜΟΡΑΒΑ από: 10:00 π.μ. έως: 12:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ από κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ έως κάθετο: ΝΟ 9 από: 10:00 π.μ. έως: 12:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ από κάθετο: ΓΡΑΒΙΑΣ έως κάθετο: από: 10:00 π.μ. έως: 12:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από κάθετο: ΜΟΡΑΒΑ έως κάθετο: ΝΙΟΒΗΣ από: 10:00 π.μ. έως: 12:00 μ.μ.

Την Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2023 έχουν προγραμματιστεί για τον Δήμο Ηλιούπολης διακοπές ρεύματος λόγω λειτουργίας σύμφωνα με το Α.Σ. 917 ως εξής:

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ από κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ έως κάθετο: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από: 11:00 π.μ. έως: 13:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ από κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 11:00 π.μ. έως: 13:00 μ.μ.