2009 - Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη.Μια ιστορική φωτογραφία δημοσιεύθηκε στην ομάδα Φίλοι Μουσείου Εθνικής Αντίστασης.

2009 - Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη.

Στη φωτογραφία από αριστερά, στη πρώτη σειρά: Βαγγέλης Πλιάκος, Ζωή Πετροπούλου-Κριτζιλάκη, Κώστας Παππάς,Ταξιάρχης Γαγάνας, Γιάννης Αναγνώστου πρόεδρος του Δ.Σ και δήμαρχος Ηλιούπολης, Μπάμπης Γκολέμας, Αριστομένης Κιντής, Κώστας Κονδύλης και Περικλής Καπετανόπουλος.

Δεύτερη σειρά: Λευτέρης Μακρυκώστας, Θωμάς Μηλούλης, Ηρακλής Κωνσταντινίδης, Κατερίνα Δριγιαννάκη, Δημήτρης Παρράς, Νίκος Καραβέλος.

Στη θητεία του εγκαινιάστηκε το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και εμπλουτίστηκε η συλλογή του με εκατοντάδες τεκμήρια. Οτι βλέπει ο επισκέπτης σήμερα, έγινε εκέινη την περίοδο.

Η θητεία του έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010. Από τότε μέχρι σήμερα το Μουσείο περνά περίοδο "ισχνών αγελάδων".

Ας ελπίσουμε ότι, με την νεα δημοτική αρχή τα πράγματα δεν θα παραμείνουν ίδια και απαράλαχτα με την προηγούμενη.
Το Νομικό Πρόσωπο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης συστάθηκε το 2009 με την υπ. αριθμ. 14701/9446 -2009 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1062/Β/2009) και διατηρήθηκε ως αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο του Δήμου με την υπ. αριθμ 36281/2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1765/Β/2011).