Ι.Ν. Αγίων Τιμοθέου & Μαύρας Ηλιουπόλεως: Πρόγραμμα Ακολουθιών Αγίου Δωδεκαημέρου 2023-2024.

 


Ι.Ν. Αγίων Τιμοθέου & Μαύρας Ηλιουπόλεως: Πρόγραμμα Ακολουθιών Αγίου Δωδεκαημέρου 2023-2024.