Δείτε τι ζητά για δώρο γενεθλίων στην έναρξη του 53ου έτους ζωής του ο παπα Σεραφείμ.

Ἁγία Μαρίνα βοήθει ἠμὶν !

ὀνειρεύτηκα μιὰ γωνιὰ τῆς ἁγίας μας γιὰ νέους, ξύπνησα σὲ ἕνα λιμάνι γιὰ μικρὲς βαρκοῦλες.

Μὲ ἀγωνία ἦρθε ἡ συμφωνία γιὰ αὐτὴ τὴν γωνία.
Στὴν ἔναρξη τοῦ 53ου ἔτους ζωῆς μου, Σᾶς ζητῶ ὡς δῶρο γενεθλίων ἀπὸ 20,00 εὐρώ, νὰ τὰ δώσουμε γιὰ τὴν ἀγορὰ τοῦ ἀκινήτου.
Ἀγοράστε τὸ εἰσητήριο ἀπὸ τὸ ναὸ καὶ ἐλᾶτε 20 Δεκεμβρίου 2023 μεταξὺ 18.00 - 21:00 στὸ Ρακόμελο, Δίστομου 9 Ἁγία Μαρίνα, ἀνάμεσα στὶς δυὸ πλατεῖες μας, νὰ Σᾶς εὐχηθῶ καλὰ Χριστούγεννα.


Θὰ πιοῦμε ἕνα ρακόμελο, θα φάμε ἕνα γλυκό, μὲ μουσικὴ ὑπόκρουση καὶ ἔτσι συμβάλλοντας, θὰ βάλουμε ὅλοι μαζὶ τὴν ὑπογραφὴ στὸ συμβόλαιο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: εἴσοδος μὲ τὴν ἐπίδειξη τῆς προσκλήσεως, παραλαβὴ ποτοῦ καὶ γλυκοῦ, μουσικὸ σεργιάνι. Προσκλήσεις θὰ πωλοῦνται καὶ στὴν θύρα τὴν ὥρα τῆς ἐκδηλώσεως. Δὲν εἶναι φαγητὸ ἢ διασκέδαση, ἀλλὰ εὐχὴ & συνδρομή. Τὸ κατάστημα θὰ πουλᾶ ταυτόχρονα φαγητὸ καὶ ποτὸ, γιὰ ὅποιον ἐνδιαφέρετε. Δὲν θὰ γίνει καμία τιμητικὴ εἴσοδος γιὰ ὁποιονδήποτε.

πρεσβύτερος Σεραφείμ.