Γιώργος Χατζηδάκης, Δήμαρχος Ηλιούπολης: Παραλάβαμε τα νέα απορριμματοφόρα του Δήμου - 9 νέα ειδικά οχήματα.Παραλάβαμε τα νέα απορριμματοφόρα του Δήμου μας μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ που διεκδικήσαμε και χρηματοδοτηθήκαμε πριν περίπου ένα χρόνο.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Φιλόδημος προϋπολογισμού 1.350.360 € ο Δήμος μας θα διαθέτει 9 νέα ειδικά οχήματα και συγκεκριμένα:

• Έξι νέα απορριμματοφόρα τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 x 2 οχήματα, 10m3 x 1 όχημα και 6m3 x 3 οχήματα, αντίστοιχα.

• Ένα Πλυντήριο κάδων απορριμμάτων χωρητικότητας νερού 4.000 λίτρων.

Έναν ελκυστήρα (τράκτορα) τύπου 6X4.

• Ένα ημιρυμουλκούμενο, απορριμματοκιβώτιο με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων άνω φόρτωσης χωρητικότητας 56 m3.
Τα οχήματα αυτά θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες.