Η κα Αλεξάνδρα Καραχάλιου, Πρόεδρος της Πνευματικής και Πολιτιστικής Εστίας Ηλιούπολης.

 


Η Αλεξάνδρα Καραχάλιου Πρόεδρος της Πνευματικής και Πολιτιστικής Εστίας Ηλιούπολης, στο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της 23ης Νοεμβρίου 2023 και την συγκρότηση σε σώμα που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Ηλιούπολη.

Η προεδρία της κα Καραχάλιου αποτέλεσε πρόταση της απερχόμενης προέδρου και νυν α' αντιπροέδρου κας  Ρένας Σωφρονά και έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το σώμα.

Περισσότερα για τη νέα εποχή της Πνευματικής και Πολιτιστικής Εστίας Ηλιούπολης και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που συγκροτήθηκε σήμερα σε σώμα με την έκδοση του επισήμου Δελτίου Τύπου του Σωματείου.

Στην φωτογραφία εξωφύλλου της ανάρτησης η κα Καραχάλιου με την κα Δήμητρα Διαμάντη - β' αντοπρόεδρο (αριστερά) και την κα Γεωργία Φιλλίπου.