Σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η λήψη απόφασης για Ονοματοδοσία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ηλιούπολης σε "Θεόδωρος Γεωργάκης."

 


Την Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «Κώστας Κονδύλης» συνήλθε η «Διαπαραταξιακή Επιτροπή Ονοματοδοσιών» όπως αυτή ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 117/2021 απόφασή του.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής συμμετείχαν οι κ.κ.: Βιδάλης Παναγιώτης- Πρόεδρος, Στασινόπουλος Απόστολος, Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, Κουρής Μιχαήλ, Αραμπατζής Γαβριήλ και Κολομβούνη Χρυσούλα.
Απουσίασαν, αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα οι: Χιωτέλης Ιωάννης και Μανιάτης Πέτρος.

Στην επιτροπή υπήρξε εισήγηση για Ονοματοδοσία του κολυμβητηρίου Ηλιούπολης σε "Θεόδωρος Γεωργάκης".

Σε κάθε περίπτωση στις περιπτώσεις ονοματοδοσίας η «Διαπαραταξιακή Επιτροπή Ονοματοδοσιών» γνωμοδοτεί και απαιτείται για την ονοματοδοσία λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.