Στάθης Ψυρρόπουλος, Νεοεκλεγείς Δήμαρχος Ηλιούπολης: Παράνομη τοποθέτηση επιγραφής και ονοματοδοσίας του Κολυμβητηρίου Ηλιούπολης.
Παράνομη τοποθέτηση επιγραφής και ονοματοδοσίας του Κολυμβητηρίου Ηλιούπολης

Σήμερα, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι τοποθετήθηκε επιγραφή-ονοματοδοσία του Κολυμβητηρίου Ηλιούπολης παράνομα και καταχρηστικά χωρίς εντολή της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας και χωρίς να έχει καν καθαρογραφεί η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και να έχει υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Η αυθαίρετη τοποθέτηση από συνεργείο εταιρίας χωρίς τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, την σχετική εντολή τοποθέτησης και ανάθεσης αναδεικνύει την μέχρι τώρα συνήθη πρακτική της απερχόμενης δημοτικής αρχής που συνοψίζεται στο «αποφασίζω και διατάζω» χωρίς να υπολογίζει τα εύλογα δικαιώματα που προκύπτουν από αποφάσεις αυθαίρετες του δημοτικού συμβουλίου στις οποίες θα ασκηθεί ένσταση από τη νέα δημοτική αρχή, αλλά και στην τήρηση των νόμιμων διαδικασιών για να αποδοθούν ευθύνες και να επιβληθούν κυρώσεις και συνέπειες.
Ενημερώνουμε τους δημότες Ηλιούπολης ότι θα ασκηθεί ένσταση στην εν λόγω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που προσκρούει στον κανονισμό λειτουργιας του Δημοτικού Συμβουλίου και στον τόσο σημαντικό θεσμό, ενώ θα εφαρμοστεί πλήρως η νομιμότητα.
Ευλόγως τίθενται τα παρακάτω ερωτήματα:
-Πώς είναι δυνατόν να έρχεται συνεργείο και να τοποθετεί επιγραφή στο Κολυμβητήριο Ηλιούπολης χωρίς να έχει καθαρογραφεί η απόφαση και να έχει αναρτηθεί στη διαύγεια ως απαραίτητο συστατικό της νομιμότητας της διαδικασίας καθώς δύναται να προσφύγει όποιος έχει έννομο συμφέρον;
-Για ένα τέτοιο ζήτημα όπως είναι η ονοματοδοσία του Κολυμβητηρίου μας δεν θα έπρεπε η αρμόδια υπηρεσία να αναμένει την παρέλευση της προβλεπόμενης προθεσμίας για την άσκηση ένδικων μέσων;
-Με ποια διαδικασία έλαβε εντολή το συγκεκριμένο συνεργείο για να τοποθετηθεί η επιγραφή;

-Η απερχόμενη δημοτική αρχή μήπως γνωρίζει την παράνομη διαδικασία ονοματοδοσίας και γι’ αυτό έσπευσε να προχωρήσει στην τοποθέτηση της επιγραφής-ονοματοδοσίας 5 ημέρες πριν από την αποχώρηση από τη σημερινή δημοτική αρχή παρά τις αυτοαναιρούμενες δηλώσεις περί ονοματοδοσίας με άλλο όνομα;
-Δεν υπήρχαν άλλα σημαντικά ζητήματα όπως είναι η καθαριότητα και τα καθημερινά προβλήματα των δημοτών και η σημερινή απερχόμενη δημοτική αρχή σπεύδει να τοποθετήσει παράνομα επιγραφή 3 ημέρες πριν αποχωρήσει για να εξασφαλίσει την υστεροφημία συγκεκριμένων ανθρώπων και την όποια υποχρέωση;
Λίγες ημέρες έμειναν για να εγκαταλειφθούν πρακτικές που θιγούν τις νόμιμες διαδικασίες και στόχο έχουν να πλήξουν βάναυσα θεσμούς και πρόσωπα, αλλά κυρίως τους δημότες για τους οποίους λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς αυτούς.