Δείτε Τα 2 Και Τα 22 Θέματα Των Συνεδρίασεων Του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης (Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 - 17.00μ.μ. & 19.00μ.μ.).


Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 17:00μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν.5056/2023 και το Ν.3852/2010 (Α’87), στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ.114), είναι τα εξής:

1.Επικαιροποίηση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Ηλιούπολης, οικονομικού έτους 2024 ύστερα από την γνώμη του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.

2.Επικαιροποίηση πινάκων στοχοθεσίας Δήμου Ηλιούπολης, οικονομικού έτους 2024. 

Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19:00μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν.5056/2023 και το Ν.3852/2010 (Α’87), στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ.114), είναι τα εξής:

1.Εκλογή Δημοτικών Σύμβουλων για την εκπροσώπηση στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.A

2.Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων για την εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ)

3.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας ως παρατηρητές στη Δημοτική Επιτροπή, εφόσον δεν εκπροσωπούνται σε αυτή με τακτικό μέλος ή με αναπληρωματικό μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου

4.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου, Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης»

5.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου, Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης»

6.Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.)

7.Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Δ.Ε.Π.)

8.Λήψη απόφασης καθορισμού περιεχομένων προκήρυξης για την πλήρωση θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (άρθρο 77 Ν.3852/2010)

9.Ορισμός μελών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων

10.Έγκριση απολογισμού 2022 – Προϋπολογισμού 2023 της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.)

11.Μείωση ή μη, μισθωμάτων περιπτέρων το οποίο καταβάλλεται στον Δήμο

12.Παρατάσεις ή μη, εκταφών

13.Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

14.Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής πάσης φύσεως αντικειμένων άνευ αξίας, ετών 2024-2025

15.Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Αγωγής Φροντίδας & Αλληλεγγύης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ, για το Δ ́ τρίμηνο, οικονομικού έτους 2023

16.Έγκριση οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», οικονομικού έτους 2020

17.Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας & Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) – Παύλος Πεντάρης»

18.Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης»

19.Ανάθεση σε υπαλλήλους της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, διαχείρισης λογαριασμών του Δήμου Ηλιούπολης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

20.Μετονομασία και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ηλιούπολης και των καταργημένων Νομικών του Προσώπων καθώς και ορισμός διαχειριστών των ενεργών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ηλιούπολης στην Εθνική Τράπεζα Α.Ε.

21.Μετονομασία και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ηλιούπολης και των καταργημένων Νομικών του Προσώπων καθώς και ορισμός διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Ηλιούπολης στην Τράπεζα Ελλάδος

22.Μετονομασία και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών των καταργημένων Νομικών Προσώπων του Δήμου Ηλιούπολης καθώς και ορισμός διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών στην ATTICA BANK Α.Τ.Ε.