Ενημέρωση Εμπορικού Συλλόγου Ηλιούπολης με αφορμή έλεγχο και πρόστιμο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων σε επιχείρηση εστίασης της πόλης μας.

 Με αφορμή έλεγχο που έγινε και πρόστιμο που επιβλήθηκε από τον ΕΦΕΤ σε επιχείρηση εστίασης της πόλης μας, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε πιστοποίηση ο υπάλληλος που παρασκεύαζε καφέ για τους πελάτες, όπως επίσης δεν υπήρχε και «Μελέτη HACCP» για την επιχείρηση, ο Εμπορικός Σύλλογος Ηλιούπολης ενημερώνει τις επιχειρήσεις εστίασης ότι η Ελληνική νομοθεσία για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με τρόφιμα απαιτεί και από τις μικρές επιχειρήσεις εστίασης και τροφίμων (καφέ, εστιατόρια, σχολικά κυλικεία, νηπιαγωγεία κ.α. επιχειρήσεις) να διαθέτουν μελέτη ασφάλειας τροφίμων βάσει κανονισμών HACCP που να περιέχει διάγραμμα ροής της επιχείρησης και αναγνώριση κινδύνων.
Επιπλέον, υπάρχει απαίτηση του νόμου να τηρούνται και κάποια ελάχιστα έντυπα σε καθημερινή βάση από τις επιχειρήσεις αυτές καθώς και κάποιες απαιτήσεις για τους χώρους αποθήκευσης, παρασκευής και διαχείρισης τροφίμων.
Οι επιχειρήσεις της Ηλιούπολης μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω μέλη του Δ.Σ. του Ε.Σ.Η. (ακολουθούν οι αριθμοί τηλεφώνου) για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και στο e-mail: info@esilioupolis.gr
Αθανάσιος Μπίρλης: 6974879061
Ιωάννης Γιαννόπουλος: 6974918340
Κώστας Ζάχος: 6944202060
Θάνος Ζαζάς: 6944750269
Λένα Τσικούρη: 6948524050
Παντελής Φασόης: 6973003103