Εκτός Δημοτικής Επιτροπής Ηλιούπολης Τάσος Ευσταθίου και Θοδωρής Παπαδάτος - Αναγνώριση Της Αντιπολίτευσης Γαβριήλ Αραμπατζή.

Στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 2.1.2024 έως 30.6.2026 που πραγματοποιήθηκε στην ειδική συνεδρίαση της 4ης Ιανουαρίου 2024 μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.


Ευχάριστη έκπληξη - το σώμα αναγνώρισε την ικανότητα του για εποικοδομητική αντιπολίτευση με γνώσεις και επιχειρήματα - οι θετικές ψήφοι που έλαβε ο Γαβριήλ Αραμπατζής δημοτικός σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης "Η Πόλη που θέλω" ο οποίος έχασε μάλιστα στην κλήρωση λόγω ισοψηφίας με Ζωή Κούλια (η τυχερή της κλήρωσης) - "Λαϊκή Συσπείρωση Ηλιούπολης" και Γιάννη Αντζινά - "Ενωμένοι για την Ηλιούπολη" την θέση του τακτικού μέλους. 

Διαβάστε την ΑΠΟΦ.: 2/2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ: "Εκλογή Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης" στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%93%CE%9F%CE%9E%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%A8%CE%93%CE%9D?inline=true

Tα ονόματα των εκλεγομένων μελών τη Δημοτικής Επιτροπής για την θητεία από 2.1.2024 έως 30.6.2026: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, Δήμαρχος – Πρόεδρος 

2. Καλαρρύτης Χρήστος 

3. Μαρή Κυριακή 

4. Κομνηνός Δημήτριος 

5. Ιταλός Κάρολος 

6. Καπίρη Ελένη 

7. Ευαγγέλου Δημήτριος 

8. Σεφτελής Κων/νος 

9. Κούλια Ζωή 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Γρηγορέας Ιωάννης 

2. Χανδρινού Βασιλική 

3. Κόντης Ελευθέριος 

4. Καραβαγγέλης Νικόλαος 

5. Βενετσανόπουλος Γεώργιος 

6. Αντζινάς Ιωάννης 

7. Αραμπατζής Γαβριήλ 

8. Μπασούρης Μαρίνος