Δήμος Ηλιούπολης: Οι Αρμοδιότητες Του ΑΜΙΣΘΟΥ Αντιδημάρχου Προστασίας Και Προαγωγής Της Δημόσιας Υγείας κου Παύλου Λαμπρόπουλου.


Στον κ. ΠΑΥΛΟ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ  του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ –  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ (ΑΜΙΣΘΟΣ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, με θητεία από 2/1/2024 μέχρι 30/6/2026, μεταβιβάζονται από τον Δήμαρχο Ηλιούπολης Στάθη Ψυρρόπουλο οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο και σύμφωνα με τις  δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.

 • Μεριμνά για τον Υγειονομικό Έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού.

 • Μεριμνά για τον Υγειονομικό  Έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων.

 • Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα.

 • Συνεργάζεται με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων. 

 • Έχει την ευθύνη και εποπτεία του ΚΕΠ Υγείας του Δήμου.

 • Μεριμνά για την  τήρηση κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.

 • Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού.

 • Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.

 • Έχει την αρμοδιότητα για τον ορισμό  ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για την περιοχή του Δήμου.

 • Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

 •  Τελεί πολιτικούς γάμους.  

Σημείωση: Η φωτογραφία εξωφύλλου της ανάρτησης από την επίσημη σελίδα του Δημάρχου Ηλιούπολης κου Στάθη Ψυρρόπουλουστα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/PsiropoulosStathis - Στάθης Ψυρρόπουλος - Δήμαρχος Ηλιούπολης 22 Δεκεμβρίου 2023 στις 10:35 π.μ.