Δήμος Ηλιούπολης: Οι Αρμοδιότητες Του ΑΜΙΣΘΟΥ Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ποιότητας Ζωής Και Διαχείρισης Απορριμμάτων κου Νικολάου Καραβαγγέλη.

Στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΛΗ   του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ (ΑΜΙΣΘΟΣ) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, με θητεία από 2/1/2024 μέχρι 30/6/2026, μεταβιβάζονται από τον Δήμαρχο Ηλιούπολης Στάθη Ψυρρόπουλο οι παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Έχει την αρμοδιότητα του Τμήματος Καθαριότητας, Αποκομιδής  και Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, του Τμήματος Διαχείρισης – Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων και του Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Τμημάτων.

  • Έχει την αρμοδιότητα για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου.

  • Έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. 

  • Έχει τη μέριμνα για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του. 

  • Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα της προστασίας και αξιοποίησης της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας. 

  • Τελεί πολιτικούς γάμους.

Σημείωση: Η φωτογραφία εξωφύλλου της ανάρτησης από την επίσημη σελίδα του Δημάρχου Ηλιούπολης κου Στάθη Ψυρρόπουλουστα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/PsiropoulosStathis - Στάθης Ψυρρόπουλος - Δήμαρχος Ηλιούπολης 22 Δεκεμβρίου 2023 στις 10:35 π.μ.