Δήμος Ηλιούπολης: Οι Αρμοδιότητες Του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Δημοτικής Αστυνομίας κου Γεωργίου Βενετσανόπουλου.


Στον κ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, με θητεία από 2/1/2024 μέχρι 30/6/2026, μεταβιβάζονται από τον Δήμαρχο Ηλιούπολης Στάθη Ψυρρόπουλο οι παρακάτω αρμοδιότητες:


  • Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας καθώς και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων του ως άνω Τμήματος.

  • Έχει την αρμοδιότητα παράνομης στάθμευσης και την προστασία των κοινοχρήστων χώρων.

  • Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας καθώς και τον  έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Υπηρεσίας. 

  • Καθοδηγεί, εποπτεύει και συντονίζει ενέργειες και δράσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου που αφορούν το Περιβάλλον και συγκεκριμένα τη συντήρηση και βελτίωση των κήπων, των πάρκων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, τη διαχείριση αλσών, των δεντροστοιχιών και των φυτωρίων, την οργάνωση των περιβαλλοντικών δράσεων, το σχεδιασμό, τη μελέτη και τη διαμόρφωση νέων χώρων πρασίνου, τις δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.  Τη σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια φυτών, την παραλαβή και τη διακίνηση με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

  • Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του. 

  • Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

  • Τελεί πολιτικούς γάμους.   


Γεννήθηκα στις 22/2/1976 από Έλληνες γονείς στο Μόντρεαλ του Καναδά, αλλά κατοικώ από τα πρώτα σχολικά μου έτη στην Ανω Ηλιούπολη και στη περιοχή του προφήτη Ηλία.

Είμαι πτυχιούχος στο κλάδο τον εφαρμοσμένων τεχνών με ειδίκευση στη Γραφιστική και μιλαω την Αγγλική γλώσσα.

Αυτή την στιγμή εργάζομαι εδώ και 10 χρόνια στη μεγαλύτερη εταιρία στην Ελλάδα Κατασκευής και Συντηρήσεις γηπέδων ποδοσφαίρου και γενικά έργα πρασίνου (δημόσια έργα – κλαδέματα)

Έχω εργαστεί επίσης στο κλάδο τον εφαρμοσμένων τεχνών σαν γραφίστας και για πάνω από 17χρονια στο χώρο της εστίασης ως μάνατζερ-μετρ σε διάφορα μαγαζιά της περιοχής μας και μή.

Και τελευταία άφησα τη μεγάλη μου αγάπη που ήταν ότι διατέλεσα για 24 χρόνια μέλος της ποδοσφαιρική ομάδας της περιοχής μας του Γ. Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ παίζοντας σε όλες τις ερασιτεχνικές κατηγορίες μέχρι που φτάσαμε της ομάδα στις επαγγελματικές και διατέλεσα για πολλά χρόνια αρχηγός αυτής.

Όλα αυτά τα επαγγέλματα είτε για κάποια στιγμή ήταν η μόνη μου απασχόληση είτε συνηρπαξαν για πολλά χρόνια.

Ο Στάθης Ψυρρόπουλος είναι αυτός που με έπεισε μέσα από το όραμα του όλη αυτή την εργασιομανία που έχω και την όρεξη μου να προσφέρω γενικά, να το κάνουμε μαζί συνοδοιπόροι για μια ΗΛΙΟΎΠΟΛΗ παράδειγμα για όλους σε όλους τους τομείς και όλο αυτό θα γίνει μέσα σε μια σχέση ΔΗΜΟΥ – ΠΟΛΊΤΗ που θα είναι για το κοινό καλό της περιοχής μας και να είμαστε παρόν και δίπλα σε όλους τους πολίτες ανά πάσα στιγμή.