Δήμος Ηλιούπολης: Οι Αρμοδιότητες Του Αντιδημάρχου Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κου Δημητρίου Κομνηνού.

 


Στον κ. ΔΗΜΗΤΡIO ΚΟΜΝΗΝΟ  του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ,κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΕΑ  του  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, με θητεία από 2/1/2024 μέχρι 30/6/2026, μεταβιβάζονται από τον Δήμαρχο Ηλιούπολης Στάθη Ψυρρόπουλο οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Μεριμνά για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου.

 • Μεριμνά για την σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και την διαχείριση των εσόδων και των δαπανών του, καθώς και την διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.

 • Μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.

 • Μεριμνά για την παρακολούθηση αδειοδότηση και την εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου.

 • Μεριμνά και φροντίζει για την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

 • Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών, καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης και συγκεκριμένα: Προσόδων,  ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας- Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών – Αποθηκών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού κτιριακών εγκαταστάσεων, Έκδοσης Αδειών Καταστημάτων.

 • Μεριμνά για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών κατά τις διαδικασίες σύνταξης παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης.

 • Μεριμνά για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου για την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου, υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των περιεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών.

 • Έχει την εποπτεία του Δημοτικού Κοιμητηρίου και την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του.

 • Μεριμνά για τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων µε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς φορείς. 

 • Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα του.

 • Τελεί πολιτικούς γάμους. 
 Δημήτριος ΚομνηνόςΟ Δημήτρης Κομνηνός, γέννημα θρέμμα Ηλιουπολίτης, ζει στην πόλη μας 29 χρόνια. Είναι Σύμβουλος Αναπτυξιακών Έργων και συνεργάζεται με Δήμους και γενικότερα δημόσιους φορείς από όλη την Ευρώπη. Τον τελευταίο χρόνο εργάζεται ως Project Manager σε αναπτυξιακά έργα που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ε.Ε. Μιλάει 4 γλώσσες και έχει πτυχίο και μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις και το Διεθνές Δίκαιο.

‘’Ο λόγος επιλογής μου να στηρίξω και να συμμετάσχω στον συνδυασμό του Στάθη Ψυρροπουλου ήταν απλός. Είναι ένας άνθρωπος που πιστεύω στο όραμα του για την πόλη μας. Οι μαχες που έδωσε στα δημοτικά συμβούλια απέναντι στα συμφέροντα και στους μηχανισμούς που επί δεκαετίες ταλανίζουν την Ηλιούπολη, τον απογείωσε στα μάτια μου και με έπεισε πλέον με απόλυτη σιγουριά ότι είναι έτοιμος να διαδεχτεί τον Βασίλη Βαλασσόπουλο και να διοικήσει τον δήμο με τις καλύτερες προοπτικές! Είμαι πάντα δίπλα στον φίλο, αδερφό και συναγωνιστή Στάθη και η μαχη που θα δώσουμε από εδώ και πέρα θα είναι για όλες και όλους εσάς τους αγαπημένους μας Ηλιουπολίτες και για την πόλη που ζούμε, ΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ.’’