Ο κος Ιωάννης Τζιβελέκας Αντιδήμαρχος Δήμου Δάφνης - Υμηττού.Σύμφωνα με την Απόφαση του Δημάρχου Δάφνης - Υμηττού κου Νικολάου Τσιλίφη που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A7%CE%A0%CE%9B%CE%A99%CE%A6-%CE%9E%CE%97%CE%9B?inline=true ορίζεται ως αντιδήμαρχος με διάρκεια θητείας μέχρι το τέλος της διανυόμενης δημοτικής περιόδου ήτοι από 2/1/2024 έως 31/12/2024  ο εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος κος Ιωάννης Τζιβελέκας, καθ` ύλην Αντιδήμαρχος, με Αντιμισθία στον οποίον μεταβιβάστηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες: 

✓ Τμήμα Περιβάλλοντος. 

✓ Ευθύνη, εποπτεία, Παρακολούθηση ,Συντονισμό καλής λειτουργίας όλων των θεμάτων Φιλοζωίας και Αδέσποτων Ζώων. 

✓ Την τέλεση Πολιτικών Γάμων. 

Αρμόδιο ως κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης ως ακολούθως:

✓ Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Κοινότητα. 

✓ Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην δημοτική κοινότητα. 

✓ Έλεγχος ασφαλείας των δημοτικών εγκαταστάσεων της δημοτικής κοινότητας. 

 Χειρισμός θεμάτων σχετιζόμενων με τα αδέσποτα ζώα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.