Δήμος Ηλιούπολης: Οι Αρμοδιότητες Του ΑΜΙΣΘΟΥ Αντιδημάρχου Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης Και Πολιτικών Ισότητας κου Ιωάννη Ακρίβου.

  Στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΚΡΙΒΟ  του ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ  (ΑΜΙΣΘΟΣ)ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ, με θητεία από 2/1/2024 μέχρι 30/6/2026, μεταβιβάζονται από τον Δήμαρχο Ηλιούπολης Στάθη Ψυρρόπουλο οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας –  Εθελοντισμού – Δια Βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας -Παιδείας και Εθελοντισμού καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων του παραπάνω Τμήματος εκτός των  θεμάτων που αφορούν τον Εθελοντισμό. 

 • Μεριμνά για την διασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

 • Μεριμνά για την διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές. 

 • Μεριμνά για την συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας επιλογής και εκτίμησης της αξίας του οικοπέδου για τυχόν ανέγερσης διδακτηρίου.

 • Συνεργάζεται με την Τεχνική Υπηρεσία, για απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες σχολικής στέγης και την ανέγερση σχολικών κτιρίων.

 • Προεδρεύει στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

 • Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.Π.Δ.Δ.) για την επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.

 • Έχει την αρμοδιότητα για τη Δια Βίου Μάθηση και για τις Πολιτικές Ισότητας.

 • Μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα της.

 • Μεριμνά και σχεδιάζει για την εφαρμογή προγραμμάτων, και δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αλλά και για την γενική παιδεία των κατοίκων.

 • Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν την γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου. 

 • Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα της προστασίας και αξιοποίησης της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

 • Τελεί πολιτικούς γάμους.

Σημείωση: Η φωτογραφία εξωφύλλου της ανάρτησης από την επίσημη σελίδα του Δημάρχου Ηλιούπολης κου Στάθη Ψυρρόπουλουστα μέσα κοινωνικής δικτύωσης https://www.facebook.com/PsiropoulosStathis - Στάθης Ψυρρόπουλος - Δήμαρχος Ηλιούπολης 22 Δεκεμβρίου 2023 στις 10:35 π.μ.