Προγραμματισμένη Διακοπή Ρεύματος στην Ηλιούπολη (Σάββατο 10.02.2024) - Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Προσοχή :
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!


Το Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024 έχουν προγραμματιστεί για τον Δήμο Ηλιούπολης διακοπές ρεύματος λόγω λειτουργίας σύμφωνα με το Α.Σ. 115 ως εξής:

Μονά οδός: ΤΗΝΟΥ από κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ έως κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ από: 10:00 π.μ. έως: 12:00 μ.μ. 

Ζυγά οδός: ΤΗΝΟΥ από κάθετο: ΝΟ 18 έως κάθετο: από: 08:00 π.μ. έως: 15:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ από κάθετο: ΤΗΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΟΥ από: 10:00 π.μ. έως: 12:00 μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΠΑΡΟΥ από κάθετο: ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΤΗΣ από: 10:00 π.μ. έως: 12:00 μ.μ.