Ηλιούπολη - Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00μ.μ.

 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη διεξαγωγή του Δημοτικού Συμβουλίου μέσω Live Streaming στο παρακάτω link

https://www.youtube.com/channel/UCRFkXzsLpIiyK-qHlbTAWTw/live

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114):

1. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

2. Ενημέρωση για την Υπηρεσία Καθαριότητας

3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (1η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2024

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1η) υποχρεωτική του Δήμου, οικονομικού έτους 2024

5. Σύσταση Επιτροπής για την εύρυθμη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης»

6. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή καταστροφής αρχείου των ΚΕΠ για τα έτη 2020 και 2021