Το Διοικητικό Συμβούλιο Του Εμπορικού Συλλόγου Ηλιούπολης.

 


Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Μπίρλης

Αντιπρόεδρος: Ελένη Τσικούρη

Γενικός Γραμματέας: Παντελής Φασόης

Ταμίας: Κωνστάντινος Ζάχος

Μέλος: Ιωάννης Γιαννόπουλος

Μέλος: Αθανάσιος Ζαζάς

https://esilioupolis.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF/?