Στάση Εργασίας Των Εργαζομένων Στο Δήμο Ηλιούπολης Και Συγκέντρωση - Οι Δημοτικές Παρατάξεις Θα Πάρουν Θέση;

 

Στάση Εργασίας Των Εργαζομένων Στο Δήμο Ηλιούπολης Και Συγκέντρωση - Οι Δημοτικές Παρατάξεις Θα Πάρουν Θέση;