Δεν είχε τα προσόντα...


Η υποψηφιότητα του κου Άγγελου Κάνδηλα για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Ηλιούπολης όπως απεφάνθη το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου στην χθεσινή μαραθώνια συνεδρίαση.


Στην φωτογραφία που είναι κλεμμένη από το μπλοκ https://neahlioupolis.blogspot.com/ ο κος Άγγελος Κάνδηλας με τον συνεργάτη του κου Σταύρου Μαρίνη τον κο Παναγιώτη Πάσχο.

Για την ιστορία και εν αναμονή των σχετικών εκπλήξεων που έρχονται καταγράφουμε το συνοπτικό βιογραφικό που κατέθεσε ο κος Άγγελος Κάνδηλας που δεν είχε τα προσόντα...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ και λίγα λόγια.

Γεννήθηκα στην Αθήνα και κατοικώ στην Ηλιούπολη από το 1996 με την Ηλιουπολίτισσα σύζυγό μου και τα τέκνα μου, το μεγαλύτερο είναι φοιτητής και το μικρότερο μαθητής Γ’ Λυκείου.

Υπηρετώ τον πολίτη για 31ο χρόνο αφού εργάζομαι ως δημόσιος λειτουργός.

Τα τελευταία χρόνια εργάζομαι στο Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Εμπορίου – Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή - Διεύθυνση Εμπορικής Επιχειρηματικότητας – Τμήμα Οργανωμένου Εμπορίου.

Μεταξύ άλλων αντικείμενο του Τμήματος Οργανωμένου Εμπορίου που εργάζομαι είναι:

Η υποστήριξη της έκδοσης νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και η νομοθετική πρωτοβουλία σε θέματα που αφορούν:

Καταστήματα Υγειονομικού Ελέγχου.

Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ).

Ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου, ωράριο καταστημάτων, λειτουργία εμπορικών καταστημάτων, θεσμικό πλαίσιο περί διενέργειας εκπτώσεων, προσφορών, προωθητικών ενεργειών και λειτουργία καταστημάτων τύπου «stock» και «outlet». 

Υπαίθριο εμπόριο και ειδικότερα λαϊκές αγορές, βραχυχρόνιες αγορές, στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο.

Συστήματα αποδοχής καρτών (pos).

Επιπλέον:

Η εποπτεία των χονδρεμπορικών αγορών, του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Ανώνυμου Εταιρίας (ΟΚΑΑ).

Η επεξεργασία των δεδομένων σε πληροφοριακά συστήματα που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο, όπως του ΟΠΣ Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και ΟΠΣ «Ανοιχτή Αγορά», και η εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτά.

Η ενημέρωση και η μέριμνα για την εκπαίδευση του προσωπικού των ΟΤΑ, σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου.

Η ενημέρωση και ο χειρισμός θεμάτων και ερωτημάτων που τίθενται από ενδιαφερόμενους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και
περιφερειακές υπηρεσίες.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Έχω διατελέσει

Συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων για φορολογικά θέματα.
 
Συνεργάτης Υφυπουργού Ανάπτυξης – Εμπορίου για έτη σε θέματα εμπορικής επιχειρηματικότητας, υπαιθρίου εμπορίου και λαϊκών αγορών.

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής – Ν.Π.Δ.Δ. για έτη ως εκπρόσωπος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων – Ν.Π.Δ.Δ. για έτη ως εκπρόσωπος του εργαζομένων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

Προϊστάμενος του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων για έτη ύστερα από κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

25ετής συνεχής παρουσία

Εκλεγμένο μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Υπαλλήλων Ταμείου Λαϊκών Αγορών για έτη.

Εκλεγμένο μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων για έτη.

Εκλεγμένο μέλος - εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων πλέον 10ετίας.

Εκλεγμένο μέλος - εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για έτη.

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΝΔΗΛΑΣ

ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΜΕ ΔΥΟ ΤΕΚΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6974363184

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1967

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: 
1. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου (Βαθμός: Πολύ Καλά, Δέκα Οκτώ «18,00»)

2. Πτυχίο του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Χαλκίδας (Βαθμός: Λίαν Καλώς, Επτά και Τριάντα Πέντε «7,35»)

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
1.ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.
2.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
3.ΤΑΜΕΙΟ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ – ΝΠΔΔ
4.ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ–ΝΠΔΔ
5.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: Εκπληρώθηκε από 17/09/1990 έως 18/03/1992 με πρώτη ειδικότητα του υπολογιστή παρατηρητή όλμων και δεύτερη του διαχειριστή αποθήκης.

Υπήρξα υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Ηλιούπολης τα έτη 2014 και 2019 με την παράταξη «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ» του υποψηφίου Δημάρχου Τάσου Ευσταθίου και το 2023 με την παράταξη «Η πόλη που θέλω» του υποψηφίου Δημάρχου Γαβριήλ Αραμπατζή.