Ηλιούπολη - Κώστας Σεφτελής: ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή Συμπαραστάτης της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου.

 ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή Συμπαραστάτης της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου.

Σε μικρό χρονικό διάστημα θα κληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης να εκλέξει το νέο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για τους πολίτες και τους επαγγελματίες της πόλης μας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου, δηλαδή μία μορφή μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος έχει ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της σύννομης λειτουργίας των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δήμου.

Για την ιστορία του θεσμού στην πόλη να θυμηθούμε πως στο Δήμο μας εκλέχτηκε μόνο μία φορά Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης το 2014, όπου κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία ο τότε Δήμαρχος κ. Βασίλης Βαλασόπουλος είχε προτείνει αρχικά μία σημαντική προσωπικότητα της πόλης μας, έναν εξαίρετο νομικό, επιστήμονα και άνθρωπο, τον κ. Γιώργο Συλίκο.

Στο πλαίσιο όμως της ευρύτερης συναίνεσης που θα έπρεπε να έχει επιτευχθεί, σε επόμενη ψηφοφορία συμφώνησε με την πρόταση της αντιπολίτευσης και εξελέγη με την απαιτούμενη πλειοψηφία ο κ. Γαβριήλ Αραμπατζής που υπηρέτησε αξιοπρεπώς το θεσμό.

Στη δημοτική περίοδο 2019 – 2023 η διοίκηση του πρώην Δημάρχου κ. Γιώργου Χατζηδάκη που ήταν μειοψηφία στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και οι υπόλοιπες παρατάξεις, παρόλο που υπήρξαν ιδιαίτερα αξιόλογες προτάσεις, δεν κατάφεραν να εκλέξουν Συμπαραστάτη.

ΣΗΜΕΡΑ, ο Δήμαρχος κ. Στάθης Ψυρρόπουλος και η δημοτική αρχή έχουν αυξημένες πιθανότητες, με την ευρεία πλειοψηφία που διαθέτουν, να εκλέξουν πρόσωπο της δικής τους επιλογής.

ΣΗΜΕΡΑ, το νέο και ανανεωμένο Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να εκλέξει πρόσωπο που θα είναι κοινής ή έστω ευρύτερης αποδοχής, δεν θα είναι ταυτισμένο με τη διοικούσα παράταξη, με αλισβερίσια και ανταλλάγματα της τελευταίας προεκλογικής περιόδου.

Δηλαδή θα είναι πρόσωπο που θα υπηρετήσει τους δημότες και τους επαγγελματίες της πόλης και όχι το πολιτικό συμφέρον του Δημάρχου και της παράταξής του.

Εν αναμονή λοιπόν της πρότασης της διοίκησης και των υπολοίπων δημοτικών παρατάξεων ή όπως λένε «κοντός ψαλμός»…

             Κώστας Γ. Σεφτελής 
Δημοτικός Σύμβουλος Ηλιούπολης
πρ. Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου