Ηλιούπολη: Τα 18 θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 2024.

 Πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28 Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του Ν.5056/2023 και το Ν.3852/2010 (Α’87), στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), με θέματα:

1. Αναμόρφωση, διεύρυνση και ενίσχυση του Εθελοντισμού στην Ηλιούπολη – έγκριση Κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας του

2. Ορισμός Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

3. Αντικατάσταση μελών στον Ο.ΚΑ.ΝΑ.

4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (2η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2024

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (2η) του Δήμου, οικονομικού έτους 2024

6. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις

7. Έγκριση πρακτικού Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στα Παραρτήματα του Τμήματος Αγωγής για κοινωνικού λόγους, έτους 2023-2024 (νήπιο M.D.)

8. Έγκριση πρακτικού Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στα Παραρτήματα του Τμήματος Αγωγής για κοινωνικού λόγους, έτους 2023-2024 (νήπιο Κ.Κ.)

9. Έγκριση ή μη, αποδοχής του αιτήματος του Συλλόγου Βιβλιοπωλών Ηλιούπολης, για τη συνδιοργάνωση της 21ης Έκθεσης Βιβλίου Ηλιούπολης

10. Έγκριση απολογισμού 2023 – προϋπολογισμού 2024 του Κέντρου Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών και Ενηλίκων με Αναπηρία (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

11. Έγκριση Απολογισμού 2023 – Προϋπολογισμού 2024 του Σωματείου «Άγιοι Ανάργυροι Ηλιουπόλεως Αττικής»

12. Έγκριση Απολογισμού 2023 – Προϋπολογισμού 2024 της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

13. Έγκριση Απολογισμού 2023 – Προϋπολογισμού 2024 της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος

14. Έγκριση Απολογισμού 2023 – Προϋπολογισμού 2024της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία ΠΟΣΟΨΥ

15. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 70/26-2-2019 απόφασής του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την καταβολή εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης».

16. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 68/26-02-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την καταβολή εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης.

17. Παράταση συμβατικού χρόνου του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Ηλιούπολης» (ΑΜ 5/2021)

18. Παράταση συμβατικού χρόνου του έργου «Διάφορες κατασκευές στο Δημοτικό Κοιμητήριο» (ΑΜ 19/2022)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ
ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ:

  • Γραμματείς Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ:
1. Γενικός Γραμματέας του Δήμου
2. Διευθυντές του Δήμου και Ν.Π.Δ.Δ.
3. Νομική Υπηρεσία
4. Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Δ.Η.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα

https://ilioupoli.gr/index.php/2024/03/22/prosklisi-synedriasis-tou-dimotikou-symvouliou-stis-28-martiou-2024-imera-pebti-kai-ora-1900-2/