Λευτέρης Κόντης: 30 Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικών Αποβλήτων

 Η Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικών Αποβλήτων που γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 30 Μαρτίου 2023, στοχεύει να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σημασία των μηδενικών αποβλήτων και των υπεύθυνων πρακτικών κατανάλωσης και παραγωγής όπως επίσης και της διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων που θα συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη μίας βιώσιμης ανάπτυξης.

Ως απάντηση στην επιδείνωση των επιπτώσεων που προκαλούνται από τον αυξανόμενο όγκο απορριμμάτων στην ανθρώπινη υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον, ο κόσμος τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικών Αποβλήτων, η οποία ενθαρρύνει όλους να ελαχιστοποιήσουν τα απόβλητα και προάγει μια στροφή της κοινωνίας προς την κυκλική οικονομία.

Την Ημέρα αυτή καλούμαστε να επανεξετάσουμε τις πρακτικές μας για ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει να μειώσουμε τη χρήση των πόρων και των εκπομπών στο περιβάλλον σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων, ως σημαντικός παράγοντας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, της μείωσης βιοποικιλότητας και ρύπανσης.

Κάθε χρόνο παράγονται 2.24 δισεκατομμύρια τόνοι δημοτικών στερεών αποβλήτων και χωρίς δράση μέχρι το 2025 θα αυξηθούν στους 3.88 δισεκατομμύρια τόνους ετησίως. Μέσω πολιτικών για καλύτερο σχεδιασμό, σαφείς οικονομικές ενδείξεις και ορθολογική διαχείριση αποβλήτων μπορούμε να θέσουμε την ανθρωπότητα σε πορεία υγείας και ευημερίας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Μηδενικών Αποβλήτων στοχεύει να φέρει τις επιπτώσεις των αποβλήτων στην προσοχή του κόσμου και να ενθαρρύνει την δράση σε όλα τα επίπεδα για τη μείωση της ρύπανσης και των αποβλήτων.

Οι πρωτοβουλίες μηδενικών αποβλήτων μπορούν να προωθήσουν την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και να ελαχιστοποιήσουν και να αποτρέψουν τα απόβλητα, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της τριπλής πλανητικής κρίσης: α)  στην προστασία του περιβάλλοντος, β) στην ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας και γ) στη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και ευημερίας.

Ο Λευτέρης Κόντης είναι εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ηλιούπολης σε θέματα Ανακύκλωσης