Ο προσοντούχος.

 


Που ήθελε να γίνει και Συμπαραστάτης.

Βρε δεν ντρέπεστε λίγο.

"Ξεκαβαλήστε το καλάμι" και αφήστε την έπαρση όσο είναι νωρίς.