Κίνδυνος Θανατηφόρου Ατυχήματος.

 


Πέριξ του χώρου στάθμευσης του Β' Γηπέδου Ηλιούπολης στην Αγία Μαρίνα.

Στο άνοιγμα του ρέματος της Πικροδάφνης.


Η περίφραξη έχει εξαφανιστεί.

Ο κίνδυνος θανατηφόρου ατυχήματος μεγάλος.

Οι αρμόδιοι όλα καλά;;;


Ηλιούπολη - Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024