ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ: 15 ιστορικές φωτογραφίες για τα 50 χρόνια ζωής της Νέας Δημοκρατίας.


   Από την ενεργή συμμετοχή μας στο 15ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.