Ηλιούπολη - Θοδωρής Παπαδάτος: Περιφρόνηση των θεσμών και υποτίμηση των συμπολιτών μας, με αποκλειστική ευθύνη του Δημάρχου και (δυστυχώς) της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.


Περιφρόνηση των θεσμών και υποτίμηση των συμπολιτών μας, με αποκλειστική ευθύνη του Δημάρχου και (δυστυχώς) της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ως ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη, έχουμε δεσμευθεί πως θα κάνουμε σοβαρή και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση. Αυτός είναι ο θεσμικός μας ρόλος. Καταθέτοντας προτάσεις και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες.

Στην κατεύθυνση αυτή, είχαμε ζητήσει να τεθεί ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο η Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων στην πόλη μας. Μια Επιτροπή, στην οποία θα συμμετείχε το σύνολο των δημοτικών παρατάξεων, καθώς το ζήτημα των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης δεν προσφέρεται, κατά τη γνώμη μας, για άντληση «πολιτικού κεφαλαίου». Με τη βοήθεια, μάλιστα, της Μαρία Βιτωράκη (καθηγήτριας περιβαλλοντικών σπουδών, χρόνια ενεργής στο οικολογικό κίνημα) έχουμε εκπονήσει αναλυτική πρόταση για εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος.
Μετά από αναβολές και πιέσεις, το θέμα εισήχθη, αρχικώς, στην Ημερήσια Διάταξη, ενώ εξαφανίσθηκε την αμέσως επόμενη ημέρα. Στο άρθρο δημοσιεύουμε τις δύο σχετικές Προσκλήσεις περί συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αξίζει κανείς να δει αφενός το εντελώς διαφορετικό τους περιεχόμενο και αφετέρου τη χρονοσήμανση της ψηφιακής υπογραφής της Προέδρου για να αντιληφθεί το τι έχει συμβεί.Μόνο και μόνο για να αποκλεισθεί η συζήτηση ενός (μάλλον ουδέτερου) θέματος, ο Δήμαρχος και η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, καταπατώντας βάναυσα τις θεσμικές υποχρεώσεις τους, αποδέχονται το ενδεχόμενο η επόμενη συνεδρίαση να κηρυχθεί στο σύνολό της παράτυπη.
Οι θεσμικές παλινωδίες αυτής της Διοίκησης, μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δείχνουν, δυστυχώς, τη βαθιά της ανεπάρκεια.

Στην Ηλιούπολη υπάρχουν ακόμη κάποιοι που ενδιαφέρονται για τα ζητήματα δημοκρατίας.

Σε τέτοιοι είδους «διολισθήσεις» δεν μπορεί να υπάρχει καμία απολύτως ανοχή.