Δήμος Ηλιούπολης: Καθαρισμός Ιδιωτικών Οικοπέδων.Ενημερώνουμε ότι οι ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων στα γεωγραφικά όρια του δήμου μας, κατά την αντιπυρική περίοδο η οποία ορίζεται από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, έχουν την υποχρέωση μέχρι την 30η Απριλίου, να προβούν σε καθαρισμό των χώρων αυτών, καθώς και να τον συντηρούν καθ΄όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, με σκοπό την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής τηςεντός του αστικού ιστού, για την διασφάλιση της υγείας και της ομαλής καθημερινότητας των πολιτών μας.

Οι υποχρεώσεις αυτές απορρέουν σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη(ΦΕΚ2459/Β΄/19-04-2023)

Οι υπόχρεοι, μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού, καθώς και της συντήρησης καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, δύναται να ενημερώνουν σχετικά τον Δήμο με κάθε πρόσφορο μέσο (ενδεικτικό Υπόδειγμα δήλωσης – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’)

Σύμφωνα δε με την ίδια Πυροσβεστική Διάταξη, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ο Δήμος Ηλιούπολης οφείλει:

  • Να επέμβει και να προβεί σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο ανάλογο με την έκταση του οικοπέδου (0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο), με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ.

  • Να καταλογίσει στους ιδιοκτήτες τη δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

Με γνώμονα την προστασία του πολίτη εντός του αστικού ιστού, ο δήμος μας προσπαθεί στα βέλτιστα και παραμένει στην διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες, μέσω των υπηρεσιών του στα τηλέφωνα : 

  • Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας & Συντήρησης Πρασίνου: 210.9970121 & 177 (Δευτέρα Παρασκευή, 08:00 – 15:00). 

  • Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας: 210.9752823 (Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 – 15:00).

  • Τμήμα Καθαριότητας: 210.9933200 (Δευτέρα – Παρασκευή, 07:00 – 13:00) για τον προγραμματισμό και το συντονισμό της αποκομιδής των κλαδευτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων.

 

Από το Τμήμα Περιβάλλοντος 

Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Πρασίνου


https://ilioupoli.gr/index.php/2024/04/26/katharismos-idiotikon-oikopedon-2/