Επιβολή προστίμου 1.000 € σε επιχείρηση - κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ηλιούπολη για έλλειψη αναγραφής «κατεψυγμένο» στον τιμοκατάλογο.Με την αρ. πρωτ. 2828/31-05-2024 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, επεβλήθη πρόστιμο 1.000 € (χιλίων ευρώ) σε επιχείρηση - κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ηλιούπολη, διότι ύστερα από αγορανομικό έλεγχο που διενήργησε η Yπηρεσία  την 22-05-2024, διαπιστώθηκε ότι δεν ανέγραφε στον τιμοκατάλογο του καταστήματος ότι: 

Α. το φιλέτο κοτόπουλο 

& Β. το χοιρινό ψαρονέφρι ήταν κατεψυγμένα ενώ αυτά βρέθηκαν στον καταψύκτη. 

Τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση των άρθρων 4, 7,10 του Ν. 4177/13 σε συνδυασμό με το άρθρο 71 § 3Β των Καν. Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο της Περιφέρειας Αττικής στη στήλη ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.