Προγραμματισμένη Διακοπή Ρεύματος στην Ηλιούπολη (Παρασκευή 28.06.2024) - Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.


Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Προσοχή :
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!


Την Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024 έχουν προγραμματιστεί για τον Δήμο Ηλιούπολης διακοπές ρεύματος λόγω λειτουργίας σύμφωνα με το Α.Σ. 478 ως εξής:

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από κάθετο: ΦΟΙΛΟΠΙΜΕΝΟΣ έως κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΦΟΙΛΟΠΙΜΕΝΟΣ από κάθετο: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ από κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΛΚΑΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ από κάθετο: ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ έως κάθετο: ΦΟΙΛΟΠΙΜΕΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ